ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕРегистрация на
участниците
Начало на
събитието
Край на
събитието
Място на
провеждане

     5 Юни 2012г.

    16:00ч-18:00ч

     6 Юни 2012

    10:00ч-14:00ч

     6 Юни 2012

    

       16:00ч.

     8 Юни 2012

    

       12:00ч

  Хотелски комплекс

    Слънчев Бряг

Краен срок

Учене през целия живот - Реалност и предизвикателства

До 20.05.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изпращане по електронната поща на заявките за участие с кратки резюмета на докладите до 1 страница на:
 E-mail conf-bg@busok2020.eu
 Максималният срок за отговор с писмо по електронна поща от страна на организационния комитет е пет работни дни след получаване на заявката за участие. Ако не получите отговор, свържете се с организаторите чрез електронната поща или по телефона.

   !  (В случай, че сте готови с доклада си, и искате да прикачите и него, моля направете един архив на абстракта и доклада във формат .zip или .rar и прикачете архива) (максимален допустим размер на файла - 10мб)

До 20.05.2012

 

 

 Докладът Ви, изготвен съобразно изискванията и с платена конферетна такса е необходимо да изпратите за публикация на:

 E-mail conf-bg@busok2020.eu

До 20.05.2012


 
 
 
 Таксите за правоучастие се превеждат по разплащателната сметка на АДО „Дунав”, посочена от организационния комитет. Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците.  Информирайте банковите служители за това условие, когато извършвате банковия превод на таксата за правоучастие.

От 30.03.2012г.

до 20.05.2012г

 

 

 

.

 Можете да направите резервация на места за настаняване на участниците и съпровождащите лица, а също и отстъпка в цените на предлаганите от организаторите хотели на сайта на „Слънчев Бряг Хотел Холдинг” АД   http://www.sbhh.eu/

  Ако резервацията не бъде извършена в указания срок, организаторите не носят отговорност за настаняването на участниците.