ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


ПАТРОНАЖ


    Проф. СЕРГЕЙ ИГНАТОВ -                                                      Н. Пр. ЮДИТ ЛАНГ -
    Министър на образованието,                                                    Посланик на Унгария
    младежта и науката                                                                    в България
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Петър Дулев -
Кмет на община Белене
Председател на УС на АДО „Дунав”

Съпредседатели:
1. Николай Димитров -
Кмет на община Несебър
2. Ивалина Янкова –
Изп.Директор на Слънчев Бряг
Хотел Холдинг АД
3. Проф. д-р Румен Вълчев –
Прог. Директор на център
„Отворено образование”
и Ръководител катедра ЮНЕСКО
„Права на човека и култура на мира” -
Бургаски Свободен Университет

Зам. Председател:
1.Мария Кондрова –
Изп.Директор на АДО „Дунав”

Организационен секретар:
Петър Стойков – АДО „Дунав”

Координатор на конференцията:
Здравка Гаврилова - Координатор на
проект „Морска академия 2020”