УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ


     Участие в конференцията:
     В конференцията участвуват само онези лица, които са изпълнили предварително      всички условия за участие и специално поканените гости от Организационния      комитет. Свободно участие и присъствие не се допуска.

     Регистрация на участниците:
     При регистрацията на участниците е необходимо да съобщите името и фамилията си.      Придружаващите лица се регистрират и получават само бадж с надпис      ПОСЕТИТЕЛ.

     Баджовете с имената на участника (Name badges), които ще бъдат раздадени с      материалите на конференцията по време на регистрацията, са лични. Те са      единственият документ, разрешаващ свободен достъп до залата на конференцията, и      трябва да са видими по всяко време. Възможно е да бъде отказан достъп до залата на      конференцията на лицата, които не могат да покажат своите баджове.