СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ


     Социалната програма има важно значение за успеха на симпозиума.      Неофициалната атмосфера, създадена по време на мероприятията, помага
     да се разшири кръга на контактите с останалите участници. За съдържанието
     и графика на социалната програма ще бъдете информирани допълнително
     при регистрацията.            

     -Несебър (по отделна културна програма)
     -Българско село
     -Посещение на елитни училища и детски градини
     -Българо-унгарска вечер
     -Развлекателни програми